بریم بگردیم

دریاچه چورت


بنامه خالق یکتا

انکه درباره همه چیزمی اندیشد.درباره هیچ چیزتصمیم نمیگیرد

نزذیک ساری که شدید به سمت کیاسر بروید تقریبا۲۰کیلومتر سمت چپتون یه خروجیه سربالایی وتابلوی چورت رو دیدید بپیچید یه بگهبانی هم ورودی داره اخرین روستا چورته بعدازروستا جاده خاکی میشود حتما پرسون پرسون برین چون دو راهی تو جنگل زیاده گم میشین شبروهم کنار دریاچه میتونید چادر بزنید هم داخل روستا منزل بگیرید خیلی خیلی زیباست

اینم عکساش واقعا بهشت
چند نکته رو حتما رعایت بفرمایید

۱.به ابزییان داخل دریاچه اسیب نرسانید

۲.محیط و اب رو هرگز الوده نکنید

۳.اگرآتش روشن کردید کارتون تموم شد حتما خاموش کنید

۴.زباله هارو حتما وصددرصد برگردونید

                                                                                          بدرود

کسانی که بیش ازاندازه فکرمیکنند فاقد اراده وتصمیم میباشند