بریم بگردیم

دریاچه فراخین

                                  بنام خدا

هرکس مرتکب اشتباهی نشد اکتشافی هم نکرد.

دریاچه فراخین بدون راهنما نمیشه رفت حتما باید چند بار رفته باشی

تا بتونی دوراهی وسه راهی هارو درست بری خود دریاچه هم لابلای

درختان جنگل  کاملا مخفیست مسیر انقدر زیباوشبیه هم است که تشخیص خیلی مشکله اطراف دریاچه مثل جنگل امازون می مونه زیباو

مخوف باید ببینید تا باورتان شود فقط اینو بگم سمت نوشهر یه جاده هست بنام جاده معدن.حالا عکسارو ببینید.

دوستان قسمت شد تشریف بردین برای برگردوندن زباله ها ازشهرکیسه زباله تهیه کنید

اتش رو خاموش کنید باطبیعت مهربان باشید


به امید روزی که طبیعت را دوست بداریم وپاکیزه نگهداریم


برای دستیابی سریعتربه ارامش ازسرعت خودبکاهید


                                                                           شاد باشید