بریم بگردیم

تنگه واشی

                                                                             بنام خدا

درود

جادفیروزکورو بسمت شمال برید دست راستتون تابلوی تنگه واشی رو می بینیدباتوجه به تابلو ادامه مسیر بدهید بهتر است اواسط بهار تا اوسط پاییزبروید

عکسا شو ببینید

انشاا... رفتین درمسیر تمام جاها هرجا که چشم می اندازی تا دلت میخواد زباله میبینی

قبل از ما رعایت نکردن ولی بیایید ما رعایت بکنیم تا محیط تفریحی سالم داشته باشیم تا

سالم شاداب بمونیم                                                                           خدا کنه

                                                                                                                    بدرود