بریم بگردیم

غاردانیال

                                                   بنام خدا

بادرودفراوان

چالوس را بطرف سلمان شهر بروید دقیقا روبروی متل قو میدان رو به سمت بالا روستای دانیال بروید به انتهای روستا که رسیدید جاده تمام میشود ازروی پل کم عرضی رد شده

خاکی رو ادامه بدهیدتا برسین به یه باشگاه اسب سواری که مجسمه ۲تا اسب سردرش

وجود داره روبروی باشگاه سمت چپ کوچه رو ادامه بدیدحدودا۱۰۰متر ماشین رو پارک کنید

جادرو پیاده ادامه دهیدتا برسین به رودخانه همینکه ازرودخانه ردشدین براست بپیچید وارد

جنگل شوید پاکوب شمارو تا دهانه غار میبردحدودا۲۵دقیفه راه دارید

چند تا توصیه مهم

۱حتما کفش مناسب بپوشید

۲حتماچراغ قوه مناسب هدلمپ.چراغ پیشانی.همراه داشته باشید

۳چندتا آبنبات همراه داشته باشید

۴گوشی.دزدگیر ماشین عینک.وسایل برقی همراه نداشته باشید

۵بدون راهنما هرگز واردنشوید

حالا عکسارو ببینید در ضمن عکسا مال نصف مسیرچون دوربینم رفت اب


همانطور که عرض کردم بدلیل افتادن دوربینم دراب ادامه مسیر رو نتونستم عکاسی کنم ادامه مسیر خیلی قشنگتر ه ضمن اینکه رفت وبرگشت یک گروه ۱۰نفره حدودا ۴ساعت طول میکشد شما در مسیر ازچندتاابشاروحوضچه رد میشوید که واقعابینظیره

مسیر کاملا بکر ودست نخوردست حتما برید ویادتون باشه هرگزبدون راهنما وارد نشوید

فراموش نکنیدکه

داخل غار سزوصدا نکنید

خیلی احتیاط کنید تا اسیب نبینید چون بیرون اوردن خیلی خیلی مشکله

نظافت رو حتما کامل رعایت کنید وزباله هارو بگردونید

        آتشتان را خاموش کنید


خوش بگذره                                       

                                                                                  بدرود