بریم بگردیم

قله سه چال

                                                              بنام خدا

درودوصد درود

چاده چالوس رو تا پیست اسکی دیزین بروید ماشین رو داخل پارکینک پیست پارک کنید  روبروی پیست یه دره هست دقیقا خلاف جهت پیست ادامه مسیر بدهید مسیر بسیار زیباییست پاکوب رو ادامه بدهید کمیکه ارتفاع بگیرید به پشت سرتون که برگردید پیست اسکی رو کاملا مشاهده میکنید

چند تا عکس از زمستون  مسیر ببینید


به عکس ۱و۲خیلی دقت کنید
چه هوایی بود جاتون خالی