بریم بگردیم

ازاد کوه

جاده چالوس. جاده یوش بلده. روستای کلاک بالا قله ازاد کوه ارتفاع 4395مترازسطح دریا
این برنامه به سر پرستی همنورد ودوست عزیزم زندیاد اقای علی رئیس دانا انجام شد روحش شاد یادشان جاوید و غریق رحمت الهی