بریم بگردیم

میانکاله۲

                                                                          بنام خدا

باسلام

روز۵شنبه۹۱.۱۰.۷ساعت۱۰صبح حرکت کردیم بسمت میانکاله ساعت ۵نیم غروب رسیدیم

شبرو خونه دوستم موندیم ساعت ۱۰صبح هم رفتیم کنار تالاب جای همه دوستان خالی بود چندتا عکس هم گرفتم تقدیمتون