بریم بگردیم

غارچالنخجیر

      بنام خدای مهربان

سلام

اتوبان قم کاشان رو ادامه دهید تا برسین به تابلو نیاسر اردهال تغییرجهت داده بسمت مشهداردهال ونراق ادامه دهید ازداخل نراق ردشدید بازاز تاریخی نراق رو ببینید بعداز بازار

نراق رو بسمت دلیجان ادامه دهید حدودا چند کیلومتری سمت راستتون یک مرغداری بزرگیه بغل مرغداری رو برین بسمت کوهها انتهای جاده میرسه به غار .

غار جزء زیباترین غارهای دنیاست عکساشو ببینید شماهم تایید میکنید.