بریم بگردیم

اردوی عروسان

بنام خداوند مهرتان


چندی پیش دوست خوبم اقای محمد سیسی ازم خواست یه برنامه کویر برای گروهش اجرا کنم منم کویر عروسان رو پیشنهاد کردم به اتفاق گروه با یک دستگاه اسکانیا 4شنبه ساعت 9نیم شب راه افتادیم5شنبه 9صبح مسیرجندق به مصر صبحانه خوردیم ساعت 11عروسان بودیم یک ساعتی داخل روستا گشتیم بجه ها عکس گرفتن بعد رفتیم بسمت کمپ یعنی روستای بعدی ازروستای عروسان تا روستای بعدی 10کیلومتر بود چه کمپ وجه روستای قشنگی بود حمام دستشویی اب شرب جای وغذا. در ضمن روستا خالی از سکنه هست باید قبلش هماهنگ بشه خلاصه نهار خوردیم کمی استراحت کردیم رفتیم بسمت کوه جن کوه عجیب قریبی بود. در گذشته توی این کوه یکی از اهالی با چندتا جن که قصد داشتن اصلحه سرپر ایشان رو بگیرن در گیر میشه باشلیک گلوله جنها غیب میشن از اون زمان اسم این کوه رو میزارن کوه جن در ضمن اون شخص هم هنوز زندهست.پس از ساعتی گشتن اطراف کوه ورملهای اطراف کوه وگرفتن عکس و بازی وتماشای غروب برگشتیم به کمپ اتشی روشن کردیم کنارش صفایی کردیم چندتا ازبچه هارو گفتم باماشین ازروستادور شدیم چقدر ستاره وچه سکوتی چه ارامشی برگشتیم باچندتا ازبچها هماهنگ کردم صبح ساعت 7بیدار شدیم رفتیم بسمت چشمه شتری پس از طی حدودا 6کیلومترریسدیم به یه رود خونه وای باورمون نمیشد بیابون برهوت ورود خونه واب جاری هرچند که شوربود وذلال زلال پس از تماشا و عکس ادامه مسیر دادیم تقریبا 6کیلومتر ریسدیم به دریاچه نمک وسط دریاچه چندتا تپه بود ودرختچهای کویری . کنار تپه چشمه دیدیم ناخوداگاه نفسمون حبس شد اب فواره میکرد صدای اب بسیار لذت بخش بود کنار این چشمه چشمه دیگری بود که برعکس اون بسیار ارام وبی صدابود وبه شکل بسیار عجیبی از زمین میجوشید وبالا مییومد وجالب اینکه اب هردو چشمه 30..40مترجلوتر وارد زمین میشد ومحو میشد نمیدونم چی بگم زبان عاجزه


دوستا نیکه این متن رو میخونن دوست داشتن برن ببینن هماهنگ کنن در خدمتشون هستم

واما عکسا

چقدر زیبا وبکربود یک دنیا لذت بردیم


بسیار سفربایدکرد تاپخته شود خامی.......