بریم بگردیم

غاریخمراد

                                                 بنام یزدان پاک

بادرود فراوان


ازاول زمستان تصمیم داشتم برم غار یخ مراد تا ازقندیلهای یخی عکس بگیرم ولی وقت نمی شد تابالاخره 13بدر تونستم برم ولی تقریبا قندیلها اب شده بودن

عکسهارو ببینید


دوستان عزیز توجه داشته باشن

بدون راهنما وارد غار نشن

نظافت رو داخل غار حتما رعایت بکنن

داخل غار ازشوخی کردن ودراوردن صداهای ناهنجار جدا خودداری کنن

در ضمن منت سر این دوست کوچکتون بزارین نظرتون رو در مورد جاهایی که میرم وعکسا برام بنویسین

در ضمن خیلی دوسدارم باها تون همسفر بشم


ایفرزند

نخستین اندرزم به تواین است که راستگوباشی تالااقل از انچه مستوجب شده درامان باشی ومطمئن باش که دروغ پردازی مانع رواج همدردی بین افراد بشر است

                                                                                                  کورش بزرگ


                                                                                          بدرود