بریم بگردیم

شیرین رود با ابشارهای کوچک متعدد دردل جنگل

بادرود فراوان


قله ای که بیشترازیک بار فتح شود تفریحگاه مردم میشود     

                  مواظب قله دلمان باشیم..........


چطوری بریم شیرین رود؟

فیروزکو رو ردکنید فبل از اینکه برسین به پل سفید دست راستتون یه پمپ بنزینه بپرسین میخوایم بریم به فریم جاده کنار پمپ بنزین رو ادامه دهید تا برسین به فریم تابلو داره درمسیرفکر میکنم 35یا40کیلومتر باشه میرسین به یه 4راه ازمغازه ها بپرسین شیرین رود کجاست

بسمت علی اباد راهنمایی تون میکنن تقریبا 7یا8کیلومتر دیگه موندین ازدیدنش هم لذت خواهین برد هم افسوس

بقدری زیباست که برگشتنتون نمیاد وافسوس بخاطراینکه کثیف کردن

عکسارو ببینید

دوستان در جریان باشن امکانات رفاهی فقط چندتا دستشویی هست که مردم بزرگوار کاری کردن که ادم از ادم بودنش خجالت می کشه برای شب مانی باید چادر بزنید جاهست همه مایحتاج رو باخود ببرید جایی برای خرید نیست 


حالا چندتا عکس ببینید متاسفم ..... شرمنده ....این ادم بخودش زحمت نداده اجاقشو جمع کنه ماشا ا... خورد و رفته متاسفم ....

چه سرویس بهداشتی زیبایی ساختن ولی خب طراحش نمیدونسته این چرت وپرتا هم لازم روی دیواراش .خوشبختانه ادمهای فهیم وباشعور زحمتشو کشیدن واقعا که ادم چقدر ........ باشه بتونه اینکارو بکنهالبته وقتی از دیواراش این طوری استفاده بشه داخلش جای تعجب نداره  بالاخره ازاینجا ادما استفاده میکنن 


داخلش چه خبر بود....


جای تاسف وتعجب  اینجاست که تا دلت بخواد اب هست  با وجود اب اینقدر کثیفیم واقعا....


بخدا ادم اینکارا رو نمی کنه .........

میشه یروزی درست شیم خدا


تورو خدا زباله ها تونو برگردونید این شعور شمارو میرسونه

                                                                                                                                بدرود