بریم بگردیم

حادثه کجاست ؟ وازکجا شرچشمه میگیرد؟ ایا میشود از حادثه جلوتر بودش؟

                                                                      بنام نامی دوست

درود فراوان


صددرصد شنیدید از قدیم ندیما گفتن حادثه در کمین ماست . پس جاش مشخص کجاست . پس برای گریز از حادثه کمین گاه شو باید بشناسیم.

فرض کنیم اماده شدیم برای برنامه کوه نوردی صعود به قله علم کوه

سزپرست برنامه برنامه رو کاملا زمستانی اعلام کرده وبرنامه 4روزهست


1.اولین کاریکه میکنیم کولمو نو 3روزه انتخاب مکنیم چون ازخودمون خیلی مطمئنیم . این اولین کمینگاه خطر چرا ؟ چون بقعیه وسایل رو به نسبت جا انتخاب میکنیم

2.ازباطوم یا کلنگ یکیشو میبریم چون خیلی حرفه ای هستیم. در صورتیکه درجاییکه از باطوم میشه استفاده کرد از کلنگ کاری برنمییاد یا جایی که کلنگ لازم باطوم جواب نمیده .این دومین کمینگاه حادثه

3.خوب حالا همین کفش نیمه سنگین رو میبریم کی حوصله داره تا پناهگاه یه کفش بپوشه از پناهگاه ببعد کفش دیگه تازه سنگین هم هست.این کمینگاه سوم

عین همین رو در گردشگریهامون انجام میدیم

اعلام میکنی لباس گرم بیار تو تاتیشرت اضافه مییاره  میگی برای زیر وروی چادرت مشمبا بییار چادر هم نمییاره


میگی کیسه خواب خوب بیار 2تا پتوی مسافرتی مییاره

میگی کفش مناسب بییار قراره بریم توی اب یجفت دمپایی ابری خوشگل مییاره اخه قراره بریم هتل5ستاره

یادش بخیر یه برنامه ای رو استاد قره داغی گذاشته بود بهاره ازامام زاده داوود به شهرستانک دو تا خانوم شرکت کرده بودند


یکی از خانومها وقتی نشستیم برای صبحانه کولشو ریخت بیرون فکرشو بکنید

فلکس چایی بزرگ خونگی

حدودا 2تا3 کیلو اجیل عید

دمپایی ابری

شیرینی خامه ای

چقدر میوه

چه مصیبتی کشیدیم تا این خانومو رسیدیم کاخ ناصردین شاه

تو راننده گی جلو پیچه کجا تخته کردی کمیگاه حادثهست

پس اگر اون کمینگاه هارو درست نکنیم حادثه ای وجود نداره


با این حساب حادثه از بی احتیاطی ما سر چشمه میگیرد از قدیم گفتن احتیاط شرط عقل 

پس میشود از حادثه جلو تر بود با احتیاط و پیشبینی های لازم

 

توی برنامه ای چند تا خانواده بودیم شب رو تو جنگل چادر زدیم صبح رو تاد غروب تقریبا باریده بود غروب به بعد کمی اروم شده بود هنگام صرف شام هوا دوباره گرفت بعد شام بلند شدم سریع پوش دوم چادرم رو بصورت هشت زدم روی چادرم


به دوستان هرچی گفتم گوش ندادن نصف شب یه بارونی گرفت که نگو تمام وسایلشون خیس شد شب بعد مجبور شدیم منزل بگیریم پس میشود از حادثه جلو تر بود
امید هست بیاری پروردگار همیشه  عقل وتدبیر یارو یاورمان باشد


یادمون باشه میتونیم از حادثه جلو باشیم     

                                                                       به امید برنامه های بدون حادثه


                                                                                                                  بدرود