بریم بگردیم

ابشار کبود وال

                                                           بنام حضرت دوست

بادرود فرا وان


4شنبه   7شب 92/5/6 به اتفاق خانواده خودم دوستای نازنینم اقایان تقی خانی  علی کریمی کاوه داماد خودم وبرادرم راهی ابشار کبود وال شدیم ساعت 11شب رسیدیم فیروز کوه اول  فیروز کوه داخل پارک شهرداری چادر زدیم بعد از شام که الوویه بسیار خوشمزه که برادر زاده عزیز مریم خانوم درست کرده بود رو خوردیم وخوابیدیم ساعت 9صبح پس از صرف صبحانه راه افتادیم ساعت 2 رسیدیم علی اباد کتول و ابشار کبود وال استراحتی کردیم نهار هم خانومم وخانوم اقای تقی خانی ومریم خانوم زحمت کشیدن ماکارونی خوشمزه ای درست کردن خوردیم واستراحت کوچکی کردیم و پس hز نیم ساعت پیاده روی رسیدیم ابشار چه ابشار زیبایی واقعا تماشایی بود


ولی اما : امکانات در حد صفر


دستشوییها خراب


شیر ابها  اندک


صف برای شستشو طولانی مثل اوایل انقلاب

صف توالتها درد ناک بدتر از اوایل انقلاب

ورودی هر ماشین هم 2000تومان


سطلهای اشغالی هم کجوکله یا پر  یا شکسته 


خلاصه اینکه درد اور بود

واما چند تا عکس

         لطفا شما رعایت کنید............

                                                                                        بدرود