بریم بگردیم

مازیچال بهشت روی زمین


                                                                               بنام افریدگار بی همتا

درود بی پایان


92/8/24 جمعه صبح


شالو کلاه کردم بطرف مازیچال برای تماشای پاییز وگرفتن عکس


7نیم صبح از کرج راه افتادم از چند جای جاده چالوس هم عکس گرفتم ساعت 10نیم مازیچال بودم جاتون خالی بود چه هوایی

بالا برف نشسته بود محشر بود بیادتون یه ادم برفی هم درست کردم

ادرس مازیچال رو قبلا گذاشتم


این چند تا عکس هم بچه ها دارن روی تصمه راه میرن بچه های تهران کرج بودن که از 5شنبه اوجا چادر زده بودن

بچه های بسیار دوسداشتنی وجمع بسیار خوبی بودن که من خیلی خوشحال شدم باهاشون دوست شدم


امیدوارم از عکسها لذت برده باشین


خیلی خوشحال میشم راهنماییم مکنید نظرتون رو بهم مگید


            دوستای طبیعت گرد خوبم هرجا رفتین نفر بعد شما متوجه نشه کسی اینجا بوده

           این ممکن نیست مگر شما تمام جوانبو رعایت کرده باشی

              

                                                                    اجازه ندیم توی طبیعت چیزی جابمونه                

                                                                                                                                 سربلند باشید