بریم بگردیم

                                                                    بنام حضرت دوست


درودبی پایان


5شنبه وجمعه 7و8 اذر به اتفاق دوستان خوبم وخانوادشون وخانواده خودم شالو کلاه کردیم بسمت کویر مرنجاب


ساعت 7ونیم غروب رسیدیم کاروانسرای مرنجاب دستی به اب زدیم دیدوبازدید با بچه های کاروانسرا کردم بچه ها بلالی خوردنو

راهی شدیم بسمت رملها جایی رو گزیدیم و کمپ رو برپا کردیم اتشی روشن شد و برنامه همیشگی دوستان ساعت 12شب هم کم کم خوابیدیم صبح ساعت 7صبح هم شروع کردیم دونه دونه بیدار شدن بعدش هم صبحانه و شروع کردیم سافاری چه لذتی داد


اینم عکساش
 

دوستان طبیعت گرد خوبم رعایت طبیعت فراموش نشود همتنطور که زباله اوردیم همانطور هم برگردونیم                                                                                                                                بدرود