بریم بگردیم

گزندچال

                                                                          بنام حضرت دوست


درودوعرض ادب


5شنبه یکم خرداد با 4دستگاه ماشین شاسی شالو کلاه کردیم بسمت شهسوار ودوهزار واز دوهزارهم بسمت فلک ده ودوراهی فلک ده رو بسمت چپ ادامه دادیم حدود25کیلومتربسمت گزندچال بهشت روی زمین البته بدلیل نامساعد بودن جوی نتونستیم ادامه بدیم وبه گزندچال برسیم تومسیر چادر زدیم ومشغول لذت بردن از طبیعت شدیم

کلااین دو روز رو توی مه بودیم گاهی بارون بود گاهی هم صاف میشدو اسمان پر از ستاره .کل ساعات شبانه روز رو پرنده ها اواز میخوندند ومه وبارون لطافت خاصی به فضا داده بود وزیبایی اواز پرنده ها رو صد چندان کرده بود نزدیک صبح پرنده ای اواز کو کو سردادوپشت بنده ان پرنده دیگری یه اواز غمگینی میخوند که موبه تنم سیخ وای می ایستاد که قابل توصیف نیست .

عکسارو ببینیدانشاا...لذت برده باشین


دوستان موقع رفتن بالا 3تا پاترول که بچه همون محل هم بودن اتراق کرده بودن زنجیر بسته بوددن تا مسیر رو تا انتها برن

راهنمایی کردن مارو ما رفتیم اونا هم بعد ما اومدن وقتی ما فردا صبح برگشتیم یه صحنه هولناکی رو دیدیم که گروه برای مدتی نفسمان حبس شد . شرم دارم بگم چه کار کرده بودن بغضم گرفت وافسوس خوردم از انسان بودنشان محیطی رو که برای چند دقیقه ای ایستاده بودن رو به گند کشیده بودن شرم اور بود خداوند انساا..اهلشان کند

دوستان شما نظافط یادتان نرود


بامیدروزی که طبیعت رو بفهمیم وباهاش دوست باشیم.