بریم بگردیم

دریاچه شیطان

نام خداوند جان وخرد

بسیار پوزش ازاینکه مدتی خدمت بزرگواران نبودم ب بزرگواریتان ببخشید

البته ب عرض برسونم که تواین مدت لحظه ای ازطبیعت دور نبودم

واما معرفی ی طبیعت بی نظیروچندتا عکس

                                                                                                                                           دریاچه شیطان

چالوس رو بسمت رویال برید تا برسید ب تابلوی 15کیلومترمونده نورحدودا100متر مونده به تابلوی 15کیلومتردست راستتون ی تفرجگاهی هست بنام شهید همت مال سپاهه

جاده خاکی کنارشهیدهمت رو برین بالا میرسین ب درب نگهبانی سمت چپ داخل شدین از نگهبانی بپرسین راهنمایی میکنن حدودا10کیلومترخاکی داره ترجیحا با شاسی بلند برین البته سواری هم میاد ولی سخت

  

 


دوستان گلم تشریف بردین کیسه زباله باخودتون ببرید وزباله هاتون برگردونید یادتون نره لطفا