بریم بگردیم

اسپی او ابشاری بکر در دل جنگل وکنا رود خانه

بنام ایزد یکتا

 درود بیکران


خودتان را در قلب هیچ ادمی نچپانید چون جانمی شوید فقط چروک میشوید...

شما پس از 1نیم ساعت پیاده روی در دل جنگل و رد شدن از عرض رود خانه چندین بار به ابشاری خواهین رسید که بیشک کم نظیره وشمارو از تعجب به زمین میخ خواهد کرد عکساشو ببینید


   


چگونه بریم ابشار جزی؟

 بهشهر که برید بپرسید غریب محله کجاست  بهشهر رو بسمت خروجی شهر برید کمی که دور بشید سمت راست تون تابلوی غریب محله رو میبینید براست بپیچید یه کم که برید دوراهی رو برید به چپ اینقدر برید تا برسید دوراهی بعدی براست برید ادامه بدهید تا برسید به یه رود خونه قبل از پل رود خونه ماشین رو پارک کرده داخل رود خانه خلاف جهت اب ادمه بدهید 1نیم ساعت دیگر سمت چپ تون ابشار ری رو بصورت حوضهای مختلف میبینید از حوضها که بالا برید صحنه ای رو خواهید دید که تا اونروز ندیده اید


نظافت محیط وبرگردوندن زبالها فراموش نشه