بریم بگردیم

ابشار کبودوال

بنام خداوندجان و خرد

  برای خندیدن همیشه دلایلی پیداکنیداگردلیلی پیدانکردیدبه جدی بودنتان بخندید

درود بی پایان


به گرگان که رسیدید  به سمت علی اباد کتول حرکت کنید به علی اباد رسیدید

بپرسید ابشار کبود وال  کجاست ؟ توجه داشته باشید مسیر داخل رودخانه رو

سیل برد ومسیر کمی صعبولعبورشده ولی مسیر بسیار زیبا ست

اینم چند تا عکس


در مسیر که میرین چشمتان به زبالهایی می افته که ادم حالش بهم میخوره

وطبیعت به اون زیبایی رو به زباله دانی تبدیل کرده ادم فکر میکنه که اومده انباری ضایعات پلاستیکی درود بر شعور و فرهنگمان


معناییدر زندگی نیست.معنارابایدخلق کرد

                                                                      بدرود