بریم بگردیم

جواهردشت 2

                                                      بنام انکه از  ازل بود و تاابد خواهد بود


هیچ گاه نباید زیور شجاعت را از خود دور داشت.

                                                                           کورش کبیر


5شنبه 26/2/1392 ساعت 3بامداد تنهایی شالو کلاه کردم بسمت جواهر دشت ساعت 10ونیم رسیدم به خیاط محله رد شدم بسمت جواهردشت بعد از عبور از عرض رود خونه رسیدم به خیابان

شهید نادر حسنزاده که سمت چپ جادست وبسمت رود خونه میره وباید از روی پل غیر قابل اطمینان

ردبشی که اگه ماشینتون شاسی بلند نباشه  بعداز پل پارک کنید وبقیه که چند متر بیشتر نیست

 پیاده ادامه دهید

دوستان اگر قصد رفتن به جواهردشت رو دارید توری حرکت بکنید که بعداز ظهر برسید به ادرسی که بالا دادم ادرس خود جواهردشت رو قبلا گذاشتم

شب رو تو اون منطقه چادر بزنید نزدیک رود خونست هم خیلی امن هم میتونید همونجا گردش کنید

 واگه ماشینتون شاسی بلند نیست با جیپ های محلی هماهنگ کنید صبح بیان دنبالتون ببرن و هروقت شما خواستین برگردونن  هرماشینی هم 6الی 7 نفر رو میبره وپارسال هر ماشینی 50000هزارتومان میگرفت

بعرضتون برسونم که دوستانی که در عکس دیدین از بجهای خیلی باصفای مشهد بودن که اونجا

باهاشون اشنا شدم نهار هم مهمونشون بودم چقدر خندیدیم وخوشگذشت جاتون خالی


بعداز صرف نهار ساعت 6 بعدازظهر خداحافظی کردم رفتم بسمت چالوس توی پارک فین کنار رودخونه چادر زدم تا دوستام ازشهر ری صبح برسن تا ببرمشون دریا چه فراخینهرگاه کسی.خود واجدمزایا و فضائل نباشد حق ریاست بردیگران را ندارد.


                                                                                                     کورش کبیر